اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

اقدامات کرونایى ترکیه بعد از شروع فعالیت گردشگری 

اقدامات كرونايى ترکیه

به گزارش خبرگزارى آناتولى در مصاحبه خصوصى با حسین بارانر دبیر کل اتحادیه آژانس هاى مسافرتى ، در رابطه با دوران گردشگرى بعد کرونا گفته مى شود که اقدامات لازمه براى مقابله با کرونا در ترکیه انجام شده است. این امر باعث  افزایش تضمیین حوزه گردشگرى ترکیه شده است . بارانر در ادامه گفتگوهایش گفت … ادامه مطلب