اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

افتتاح حساب در ترکیه برای خارجیان

افتتاح حساب

افتتاح حساب بانکی در ترکیه بانک های هر کشور، تحت نظر بانک مرکزی آن کشور فعالیت می کنند. در کشور ترکیه نیز بانک ها باید طبق قوانین BDDK (سازمان نظارت بر بانک ها) فعالیت کنند. این بانک ها حتی اگر بانک ایرانی و خارجی باشند، باید تحت نظارت بانک مرکزی کشور میزبان(ترکیه) فعالیت کند. به … ادامه مطلب