اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

قانون متقابلیت و قانون جدید خرید ملک در ترکیه برای خارجیان

قانون متقابلیت

قبل از سال ۲۰۱۲ ترکیه برای خارجیان که قصد خرید ملک در ترکیه را داشته اند، قانون متقابلیت را اجرا می کرد. و براساس آن تنها خارجیانی می توانستند در این کشور اموال غیر منقول خریداری نمایند که کشور آن ها نیز متقابلا به اتباع ترکیه اجازه خرید ملک در آن کشورها را قائل بود. … ادامه مطلب