چگونگى استفاده از تلفن همراه در ترکیه و رجیستری گوشی در ترکیه

شاید در مسافرتهای کوتاه نیازی به تماس تلفنی نداشته باشید. و بخواهید در این مدت از اینترنت و نرم افزارها برای تماس استفاده کنید . برخی از افراد هم از رومینگ و خدمات اپراتورهای داخلی استفاده مى [...]