اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

نظر بنجو یا چشم زخم در ترکیه

چشم زخم در ترکیه

چشم زخم در ترکیه بسیار زیاد دیده می شود. چشم زخم ،نمادی آبی رنگ است که شکلی شبیه چشم بر آن کشیده شده است. و می‌گویند می‌تواند چشم و نظر و افکار منفی را از اطراف دور کند. اهمیت چشم زخم در ترکیه ترک‌ها خیلى به چشم زخم اعتقاد دارند. به گونه ای که هر … ادامه مطلب