اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

سند ملکی در ترکیه و مشخصات و مفاد آن ، نحوه تنظیم و قطعیت اسناد ملکی در ترکیه به نام خارجیان

سند ملکی یا تاپو در ترکیه

برای اثبات حق مالکیت ملک در ترکیه، به صاحب ملک تاپو داده می شود. که یک سند رسمی و حقوقی برای اثبات حق مالکیت می باشد. به سند ملکی در ترکیه تاپو گفته می شود. با توجه به نوع ملک، نوع سند نیز متفاوت می باشد. بعد از اینکه گرفتن سند ملکی برای اتباع خارجی … ادامه مطلب