کاخ توپکاپى استانبول

کاخ توپکاپی در استانبول قرار دارد. و از کاخ هاى مشهور دوره عثمانى مى باشد. بین سال هاى ١۴۶۵تا١٨۵٣امپراتورى عثمانى در این مکان مستقر بوده است. و به عنوان ساختمان ادارى از آن استفاده مى شد. سلطان [...]