اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

کاخ توپکاپى استانبول

حیاط کاخ توپکاپی استانبول

کاخ توپکاپی در استانبول قرار دارد. و از کاخ هاى مشهور دوره عثمانى مى باشد. بین سال هاى ١۴۶۵تا١٨۵٣امپراتورى عثمانى در این مکان مستقر بوده است. و به عنوان ساختمان ادارى از آن استفاده مى شد. سلطان محمد فاتح دستور احداث این کاخ را در سال ١۴۶۵داد. ساخت این کاخ شش سال طول کشید. این … ادامه مطلب