آشنایى با آب و هوای مارماریس ترکیه

آب و هوای مارماریس از آن جهت اهمیت دارد که این شهر، از جمله شهرهاى ساحلى ترکیه مى باشد. که از لحاظ موقعیت جغرافیایى در سمت جنوب غرب این کشور قرار گرفته است. تفریحات آبى متنوع ، موقعیت آب و هوایى [...]