بهترین سواحل بدروم و اطراف آن

سواحل بدروم یکى از مقاصد ساحلى و تفریحی ترکیه است. که در تمام سال به ویژه در تابستان ها به خاطر سواحل زیبا و ماسه ایش گردشگران بسیارى به آن سفر مى کنند. در سفر به بدروم شما مى توانید انواع فعالیت [...]