اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

آب و هواى استانبول ، شهری چهار فصل و بررسی چهار فصل استانبول

آب و هواى استانبول

آب و هواى استانبول و شرایط آب و هوایى ازمهم ترین نکات در سفر است. باید به مقصدى که براى سفر انتخاب مى کنید، توجه کنید. براى اینکه در طول سفر به تفریح مى پردازید. و آب و هوا تاثیر زیادى در تفریحات شما در سفر دارد. آب و هواى استانبول استانبول یکى از شهرهاى … ادامه مطلب