انواع نان ترکیه

اگر به کشور ترکیه سفر کرده اید متوجه تنوع نان ترکیه شده اید. در کشور ترکیه تنوع نان خیلى زیاد است که بسیار خوشمزه و خوش طعم هستند. پخت نان در ترکیه ترکیه با توجه به این که کشور مسلمانى است، اهمیت [...]

فرهنگ غذاهای ترکیه

ویژگی های فرهنگی امپراطوری عثمانی تاثیر شگرفی را در غذاهای ترکیه گذاشته است و این مسئله در کنار قدرت صنعت گردشگری این کشور، باعث شده تا نام غذاهای ترکیه به عنوان یکی از برجسته ترین و اشتها [...]