اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

آزادی زندانى هاى ترکیه در مقابله با کرونا

آزادی زندانى هاى تركيه

براى پیشگیرى از انتشار ویروس کرونا در بین زندانیان کشور ترکیه ، دولت این کشور تصمیم به آزادی زندانى هاى ترکیه به تعداد ٣٠هزار زندانى از زندانى هاى باز (حرفه آموزى و اشتغال دارند)و حدود ١۵هزار نفر دیگر از زندانهاى بسته گرفت. بر این اساس پیش بینى مى شود حدود ٩٠هزار نفر از زندانیان نیز … ادامه مطلب