دیدار وزیر امورخاجه ایران و ترکیه و صحبت در مورد تاریخ بازگشایی مرز هوایى ترکیه

وزیر امور خارجه ایران ، محمد جواد ظریف ، این هفته به ترکیه سفر کرد و با مولود چاووش اوغلو دیدار کرد. و با ایشان ابراز همدلى و همبستگى براى حمایت در مقابله با ویروس کرونا و عواقب آن ، در زمینه هاى [...]