ترابزون ترکیه شهر سبز

ترابزون یکی از شهرهای بزرگ کشور ترکیه است. که در ناحیه شمال شرقی این کشور واقع است. جمعیت آن حدود٧٧٠هزار نفر و وسعت آن ۶۶۴،۴کیلومترمربع است. ترابزون در ١٠٠٠کیلومتری استانبول قرار دارد. و یکى از [...]