آشنایى با رقص هاى محلى ترکیه

رقص هاى محلى ترکیه تنوع زیادی دارند که در این جا چند نمونه را بررسی میکنیم. رقص کولباستى این رقص بیشتر در بین جوانان رایج است. و یک نوع رقص پا مى باشد. این رقص به منطقه حاشیه دریاى سیاه بر مى [...]

کاخ هاى استانبول مربوط به دوره بیزانس

شهر استانبول پایتخت امپراتورى و حکومت هاى قدرتمند در کشور ترکیه بوده است. و تاریخ پر فراز و نشیبى داشته است. امپراتورها و قدرت هاى گوناگونی در دوره هاى مختلف در استانبول سکونت داشتند. و آثارى از [...]