دانشگاه فنى استانبول

این دانشگاه سومین دانشگاه فنی قدیمی دنیا به‌شمار می‌رود. که وقف علوم فنی مهندسی گشته است. و یکى از دانشگاه هاى بین المللى ترکیه مى باشد. از آن جا که این دانشگاه سومین دانشگاه فنی مهندسی دنیا از [...]