اخذ نمایندگى برگر کینگ در ترکیه

یکی از موضوعات برای شروع کسب و کار و فعالیت در ترکیه ، خرید شرکت های آماده در ترکیه و یا اخذ نمایندگی در ترکیه از شرکت های معروف می باشد. شرکت برگر کینگ یکى از معروفترین برندهاى بین المللى فست [...]