ارسال بار به ترکیه

ارسال بار به ترکیه

ارسال بار به ترکیه نگرانیهاى خود را به همراه دارد. ترکیه یک کشور اوراسیایى است که بین شش کشور آسیایى و دو کشور اروپایى قرار دارد. آنکارا پایختت کشور ترکیه مى باشد. و مهم ترین شهر ترکیه استانبول است. و شهرهاى دیگر ترکیه از جمله ازمیر ،بورسا،آنتالیا،آدانا و غیره اشاره کرد. کشور ترکیه در ده … ادامه مطلب