بهترین فعالیت های صبحگاهى در استانبول

فعالیت های صبحگاهى در استانبول بسیار می باشد. استانبول یکى از بزرگترین شهرهاى ترکیه است. که در همه فصول پر از گردشگر است. شهرى زیبا ،امن و تمیز و پر از امکانات جذاب شهرى است. که مى توان در آن [...]