اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

لذت بازدید از آکواریوم فلوریا استانبول و استفاده از دیگر امکانات فلوریا

آکواریوم فلوریا به مساحت حدودى ٢٠هزار متر مربع ، در ساحل جنوب غربى استانبول قرار دارد. احداث آکواریوم درسال٢٠٠٣در منطقه اروپایى فلوریا شروع و در سال ٢٠١١ بهره بردارى شد. ساختمان دو طبقه ای است که داراى ۶۴مخزن آب بزرگ و کوچک که ١٧هزار جاندار دریایى و خشکى و حدود ١۵٠٠گونه مختلف در این آکواریوم … ادامه مطلب