معرفی پارک هاى استانبول قسمت اول

همان طور که مى دانید شهر استانبول یکى از بزرگترین شهرهاى ترکیه مى باشد. و در این شهر پارک ها و مکان هاى تفریحى کوچک و بزرگ زیادى به چشم مى خورد. قدمت بیشتر این پارک ها به دوران عثمانى بر مى گردد. [...]