معرفى آلانیا ترکیه

آلانیا شهر تاریخى ترکیه که در ١٣۵کیلومترى شهر آنتالیا واقع است. مساحت آن ١,۵٩٨,۵١کیلومتر مربع و جمعیت آن ١٠۴,۵٧٣نفر است . آلانیا در گذشته بخشى از سرزمین کیلیکیه و همچنین بخشى از سرزمین پامفیلیا [...]