اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

مسئولیت های کارشناس حقوقی ثبت ازدواج رسمی در ترکیه مستقر در دفتر گلوبال کادرو در استانبول

کارشناس حقوقی

ثبت ازدواج  بین المللی در ترکیه پروسه ای می باشد که به مهارت و تجربه نیاز دارد. و در صورتی که بدون تجربه و مهارت کافی وارد این کار شوید، این پروسه زمان بر و با هزینه زیادی همراه خواهد بود. بنابراین برای ثبت ازدواج بین الملی در ترکیه، نیاز است تا با مؤسسه ای که … ادامه مطلب