استفاده از کارت موزه استانبول

همانطور که مى دانید استانبول یک شهر بزرگ و توریستى است که سالانه گردشگران زیادى به این شهر سفر مى کنند. و کشور ترکیه براى رفاه گردشگران خدماتى را فراهم کرده است. یکی از آن ها کارت موزه استانبول [...]