ترجمه رسمی و تأیید مدارک تهیه شده در خارج از ایران و ترکیه برای استفاده در ایران

تا اینجا در مقالات مختلف در مورد ارسال مدارک ایرانی به کشور دیگر صحبت کردیم. و گفتیم که ارسال مدارک ایرانی به کشورهای دیگر به ترجمه و تأییدیه نیاز دارند. به طور خلاصه روند ترجمه و تأیید مدارک [...]