خوردن غذاهاى خیابانى استانبول

استانبول یکى از شهرهایى است که گردشگران زیادى از سرتاسر دنیا مخصوصا ایران هر ساله براى سفر انتخاب مى کنند. و به این شهر بى نظیر مى روند. در استانبول رستوران های زیادی وجود دارد. اما در این شهر [...]