دانشگاه باغچه شهیر استانبول

در شهر استانبول دانشگاه هاى زیادى وجود دارد. که یکى از این دانشگاه ها ، دانشگاه باغچه شهیر است. که یکی از دانشگاه های بسیار پیشرفته و مجهز در این کشور است. این دانشگاه در سال ١٩٩۶ به دست بنیاد [...]