ویژگی هایی که باعث محبوبیت ترکیه شده

کشور ترکیه با پیشینه اى به قدمت تاریخی سرزمینیست که شرق را با غرب پیوند مى دهد. یعنى کشوریست منحصر به فرد که مابین دو قاره قرار گرفته. و محل اتصال دو قاره اروپا و آسیا مى باشد. که هم اکنون به [...]