سن قانونی ازدواج و گواهی صلاحیت( اصطلاحا برگه تجرد) و روشهای تهیه آن در کشورهای گوناگون

برگه تجرد و تهیه آن

عقد بین المللی به دلیل وجود برخی مسائل افرادی هستند که مایلند عقد بین المللی انجام دهند. عقد بین المللی عقدی است که در کشورهای عضو کنوانسیون احوال شخصیه انجام می گیرد. این کنوانسیون مربوط به امور اطلاعات سجلی بین کشورهای عضو می باشد. یعنی مدارک سجلی که در یکی از این کشورها صادر شده … ادامه مطلب

نکات مهمی در مورد طلاقنامه و عده خانمهای مطلقه ایرانی، اجازه پدر یا فوتنامه برای دوشیزه های ایرانی

طلاقنامه و عده خانم ها بعد از طلاق

ثبت عقد بین المللی در ترکیه به دلیل عضویت کشور ترکیه در کنوانسیون بین المللی احوال شخصیه و نزدیکی به ایران و وجود جاذبه های گردشگری فراوان در این کشور، روزانه افراد زیادی از ایران و سایر کشورها برای ثبت ازدواج بین المللی به این کشور مراجعه می کنند. و عقد خود را در این … ادامه مطلب

پیج اینستاگرام ما را فالو کنید