کافه مادو

در کشور ترکیه کافه هاى معروف و زنجیره اى زیادی وجود دارد. که یکى از معروفترین این کافه ها ، کافه مادو مى باشد. یکى از معروفترین برند هاى ترک که در سال ١٨۵٠ تنها بستنى فروشى بود. از سال ١٩٩١به [...]