خیابان هاى شیک در استانبول کجا هستند ؟

اطلاع درباره خیابان های شیک در استانبول از آن جهت حائز اهمیت است که همه ما در سفر خود به شهر یا کشور هاى دیگر مشتاق هستیم تا از بهترین مناطق دیدن کنیم. پس در سفر به استانبول مى خواهیم لاکچرى ترین [...]

۶ محله توریستى در استانبول

استانبول یکی از بزرگترین شهرهای جهان و بزرگ‌ ترین شهر کشور ترکیه است. این شهر در کنار دریای مرمره و تنگه بسفر قرار دارد. این تنگه دو قاره آسیا و اروپا را از یکدیگر جدا می‌ کند. این شهر اروپایى و [...]