جاذبه ها و تفریحات رایگان در کوش آداسى

تفریحات رایگان در کوش آداسى بسیار هستند. بندر کوش آداسى یکى از سواحل بى نظیر تابستانى در ترکیه مى باشد. نام کوش آداسى به معنى جزیره پرنده مى باشد. که داراى آب و هواى گرم و ملایم است. که گردشگران [...]