اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

بازار کاپالی چارشی ، بازار بزرگ استانبول

بازار کاپالی چارشی

بازار کاپالى چارشى درسال ١۴١۶میلادى به دستور محمد فاتح ساخته شده است که به قرن پانزدهم تعلق دارد. سقف این بازار سر پوشیده از تعدادى گنبد پوشیده شده است که زیبایى بازار را چند برابر کرده است. استانبول یکى از مناسب ترین بازار هاى دنیا براى خرید را در اختیار توریستان قرار داده. که یک … ادامه مطلب