اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

آیا صاحبان شرکت در ترکیه الزاما باید اقامت کاری داشته باشند

صاحبان شرکت ها در ترکیه

موقعیت جغرافیایی ترکیه که به عنوان نقطه اتصال دو قاره آسیا و اروپا می باشد، باعث شده تا به عنوان مقصدی برای تجارت، بازرگانی انتخاب شود. و ایرانیان زیادی از این کشور به عنوان پل ارتباطی با کشورهای اروپایی استفاده می کنند. همچنین طبق قانون تاسیس شرکت در ترکیه، افراد خارجی تحت شرایطی و با … ادامه مطلب