روش هاى پرداخت قبوض در ترکیه

طبق قوانین کشور ترکیه تمامى قبوض آب،برق و گاز خانه به نام مستاجر زده مى شود. و براى انتقال قبوض شما نیاز به کارت اقامت یا کیملیک دارید. اگر شما اقامت کشور ترکیه را ندارید، مى توانید از طریق کسى [...]