اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

قانون تمدید اقامت توریستی ترکیه

قانون تمدید اقامت توریستی

در دسامبر سال ۲۰۱۹ قانون جدیدی در خصوص تمدید اقامت توریستی ترکیه تصویب شد. طبق قانون تمدید اقامت، این نوع اقامت ترکیه قابل تمدید نمی باشد. پیش از بررسی این قانون و راه های تمدید اقامت ترکیه، ابتدا اقامت توریستی را توضیح می دهیم. دلیل انتخاب کشور ترکیه برای مهاجرت کشور ترکیه از جمله کشورهای … ادامه مطلب

سؤالاتی در مورد ملک خریداری شده در ترکیه

ملک خریداری شده

سوال: کدام ملیت ها می توانند در ترکیه ملک خریداری کنند؟ پاسخ: طبق قانون متقابلیت، دولت این کشور تنها به اتباع کشورهایی که برای شهروندان ترک چنین حقی قائل بودند، اجازه خرید اموال غیر منقول می داد. لکن با حذف قانون متقابلیت، اجازه خرید ملک به تمام ملیت ها داده شده است. تنها شرایط ملک … ادامه مطلب

قانون وراثت در ترکیه

قانون وراثت

قانون وراثت شهروندان ترکیه اصلاحیه جدید قانون شماره ۴۷۲۱ قانون مدنی ترکیه به عنوان منبع اصلی قانونی در مورد وراثت در کشور ترکیه مورد قبول می باشد. مورث از لحظه فوتش، کلیه ی ترکه ی خود شامل اموال، طلب ها و بدهی هایش را به ورثه قانونی و ورثه وصیت شده انتقال می دهد. اگر … ادامه مطلب