اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

ماه رمضان در ترکیه

ماه رمضان در ترکیه

ماه رمضان در ترکیه از آداب خاصى برخوردار است. مسلمانان ترکیه همانند مسلمانان کشورهاى دیگر این ماه را بسیار مقدس مى دانند. و یکى از کشورهایى است که این ماه را بسیار باشکوه برگزار مى کند. کشور ترکیه به دلیل اینکه قرآن در این ماه بر حضرت محمد نازل شده است، این ماه را مقدس … ادامه مطلب