افتتاح حساب در ترکیه – ایش بانک و زراعت بانک ترکیه

افتتاح حساب در ترکیه ایش بانک و زراعت بانک از بانک های معتبر ترکیه می باشند. بانک ها در هر کشوری تحت نظارت بانک مرکزی آن کشور کار می کنند. کشور ترکیه نیز به همین صورت می باشد. افتتاح حساب بانکی [...]