افتتاح حساب بانکی در ترکیه و خدمات بانکهای ترکیه

بانک های هر کشور تحت نظارت بانک مرکزی آن کشور کار می کنند. کشور ترکیه اجازه افتتاح حساب بانکی به افراد خارجی که دارای اقامت هستند را می دهد بعضا افرادی که اقامت ندارند نیز میتوانند اقدام به افتتاح حساب بانکی نمایند.برخی از این اختیارات برعهده بانک ها و برخی دیگر الزامات بانک مرکزی می … ادامه مطلب