غذاهاى معروف ترکیه

ترکیه یکى از کشورهایی است که غذاهاى معروفى دارد. که غذاهایش در سرتاسر دنیا معروف است. در کشور ترکیه به ویژه استانبول غذاهاى معروف فقط محدود به کباب هایش نمیشود. و فهرست غذایى این کشور مملو از [...]

معرفى شهر بورسا ترکیه

معرفى شهر بورسا ترکیه ، چهارمین شهر بزرگ ترکیه و اولین پایتخت عثمانى . نام این شهر از نام یونان (پروسا) آمده است و در جنوب شرقى دریاى مرمره قرار دارد. بورسا داراى قدمت تاریخى ۴٠٠٠ساله است. و یکى [...]