اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

مالیات ها و بیان نامه های سه ماهه و استوپاژ یا مالیات بر اجاره

ثبت شرکت و مالیات ها در ترکیه برای ثبت شرکت در ترکیه باید تمام قوانین این کشور در مورد ثبت شرکت را بدانید تا بدون مشکلی شرکتتان را ثبت کنید. یکی از مسائل و موضوعات مهم در زمینه ثبت شرکت، موضوع مالیات ها در ترکیه می باشد و لازم است بدانید چه مالیات هایی، به … ادامه مطلب