پارک آبى لند او لگندز آنتالیا

آنتالیا شهر ساحلى و پر از تفریحات آبی است. افرادى که آنتالیا را برای سفر خودشان انتخاب می کنند، بخاطر سواحل زیبا و پارک هاى آبى این شهر است. و دولت ترکیه با اقدام به ارائه پارک های آبی با ساخت [...]