چگونگی دریافت انشعاب برق در ترکیه

نام شرکت هاى توزیع برق در شهر های مختلف ترکیه متفاوت است. برای دریافت انشعاب برق در ترکیه، حتما باید ملکی که می خواهید انشعابات برای آن بگیرید، دارای جواز پایان کار (lskan belgesi )باشد. ملک حتما [...]