سیستم آموزشی ترکیه و تحصیل در مدارس ترکیه

سیستم آموزشی ترکیه

سیستم آموزشى ترکیه از مراحل مختلفى تشکیل شده است. که بطور رسمى ١٢سال آموزش اجبارى است. آموزش در ترکیه به صورت رسمى از ۵/۵سال شروع مى شود و الزامى مى باشد. عدم حضور در مدرسه، پیگیرى قانونى براى والدین دارد. سه مقطع آموزشى ابتدایى (ایلک اُکول)، راهنمایى (اُرتا اکول) و دبیرستان (لیسه). آغاز سال تحصیلى … ادامه مطلب

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید