تحصیل در رشته پزشکى در ترکیه

کشور ترکیه به دلیل داشتن دانشگاه هاى معتبر مورد تایید در دنیا، در سال هاى گذشته توجه بیشتر دانشجویان ایرانى را به خود جلب کرده است. به دلیل هزینه مقرون بصرفه و رایگان ، دانشجویان این کشور را براى [...]