مرکز آموزشی رایگان ISMEK در استانبول

مرکز آموزشی İSMEK وابسته به شهرداری استانبول و با ۲۳ سال سابقه در آموزش، محلی برای ارائه خدمات رایگان در زمینه آموزش های مختلف از جمله آموزش های هنری، فنی و حرفه ای، نرم افزارهای کامپیوتری، طراحی [...]