دانشگاه بیلگى ترکیه

این دانشگاه در سال ١٩٩۶به دست بنیاد آموزش علم و فرهنگ بنیان گذارى شد. این دانشگاه داراى بناهاى مدرن و به روز در محله هاى تکسیم ،قوش تپه و دولاب دره هست. این دانشگاه حدود ٢٨رشته فعال دارد. که از [...]

تحصیل در رشته پزشکى در ترکیه

کشور ترکیه به دلیل داشتن دانشگاه هاى معتبر مورد تایید در دنیا، در سال هاى گذشته توجه بیشتر دانشجویان ایرانى را به خود جلب کرده است. به دلیل هزینه مقرون بصرفه و رایگان ، دانشجویان این کشور را براى [...]