اینستاگرام ما پر از اطلاعات مورد نیاز شماست. کافیه سر بزنید...

بلندترین کوه هاى ترکیه – معرفی کوه های ترکیه

معرفی کوه های ترکیه

در مورد کوه های ترکیه باید گفت که ، ترکیه داراى فلاتى بلند مى باشد. که کوه هاى آن به دوران سوم زمین شناسى بر مى گردد. قسمت آسیایى ترکیه شامل سلسله کوه هاى جوان با ارتفاع حدود١١٠٠ متر از سطح دریا است. این ارتفاعات مشرف بر نواحى داخلى هستند. و بخش هاى مرکزى نسبتا … ادامه مطلب