بازگشایى مرزهاى ایران و ترکیه و داد و ستد ٣٠میلیارد دلارى

به نقل از خبرگزارى آناتولی ، رخسار پکجان ، وزیر تجارت ترکیه اذعان داشت که در جریان شیوع بیمارى کرونا ، مرزهاى هوایى و زمینى دو کشور ایران و ترکیه بسته شد. در بین این مرزها مرز بازرگان و خابور که بسته بودند، روز گذشته براى انجام حمل و نقل دوباره افتتاح شد. و بازگشایی مرز زمینی ایران و ترکیه صورت گرفت.

دکتر سجاد سلطان زاده، سر کنسول ایران در ارزروم در مصاحبه ى خصوصى با خبرگزارى آناتولى به آینده بسیار امیدوار کننده داد و ستد ٣٠میلیارد دلارى بین ایران و ترکیه اشاره کرد. وى گفت خوشحالیم که هر دو کشور ایران و ترکیه با اتخاذ روش هاى مناسب و صحیح بر بیمارى کرونا فائق آمدند. و از کشور هایى که مدعى دانش ببیشتر بودند، در مبارزه با بیمارى کرونا پیشى گرفته اند .

سلطان زاده اعلام کرد که راه ریلى ایران و ترکیه شاهد عبور و مرور واگن هاى متعدد و روز افزون خواهد بود.

ضمنا او اشاره کرد که دیروز اولین کامیون ها با اجراى کامل قوانین بهداشتى از مرز دو کشور عبور کردند.

سلطان زاده اشاره کرد که کشور ترکیه همواره یکى از مکان هاى مورد علاقه ى کشورش بوده است. و هر سال قریب به ٢میلیون توریست از سه مرز مشترک ایران و ترکیه به قصد گردشگرى و تجارى عبور مى کنند. و ما ملزمیم با اجرا کردن کلیه پروتکل هاى بهداشتى زمینه را براى سفر کردن و ماندن در ترکیه براى گردشگردانمان فراهم کنیم.

به این مقاله امتیاز دهید

دیدگاه خود را بنویسید

MENU
پیج اینستاگرام ما را فالو کنید