آیا در صورت گم شدن سند ازدواج بین المللی می توانید المثنی تهیه کنید؟

در صورتی که دفترچه عقد بین المللی را گم شود، نسخه المثنی صادر نمی شود.

طبق قانون ترکیه دو شهروند خارجی می توانند در ترکیه ازدواج کنند. و این ازدواج براساس مشخصات پاسپورت زوجین می باشد.

دفترچه عقد صادر شده نیز براساس مشخصات پاسپورت طرفین می باشد.

سند ازدواج صادر شده برای شهروندان خارجی به دلیل اینکه مشخصات ثبتی و تولدی آن ها در کشور ترکیه ثبت نشده است. و فقط اجازه ازدواج در این کشور را دارند.

بعد از گم شدن، قابل استعلام گرفتن نمی باشد. پس نمی توان المثنی گرفت.

البته باید ذکر کرد که، برای شهروندان ترک نیز به همین صورت می باشد. و فقط با رأی دادگاه می توانند المثنی دفترچه عقد خود را بگیرند. که کاری زمان بر می باشد.
توصیه ما به شما این است که در حفظ و نگهداری دفترچه عقد خود کوشا باشید.

مؤسسه بین المللی گلوبال کادرو مشاوران و کارشناسان مجربی در زمینه انجام کارهای ثبتی و حقوقی دارد. از جمله ثبت ازدواج در ترکیه. برای انجام عقد بین المللی می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید. تا شما را راهنمایی کنند.

پست های توصیه شده

یک نظر بدهید